Historia Inwestycji
Powiat Świdwiński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne ) uzyskał dofinansowanie projektu pn.: "Budowa, przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie", o łącznej wartości 3 633 162,74 zł. Równolegle z tym projektem była realizowana inwestycja pn. "Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły", łączna wartość projektu to 7 446 241,00 zł

Inwestycja (obejmująca oba projekty) jest największą inwestycją zrealizowaną przez Powiat Świdwiński od początku jego istnienia. Realizacja rozpoczęła się w lipcu 2008 r., po rozstrzygnięciu przetargu, który wygrała świdwińska firma PPHU Probud Ryszard Piątek i objęła przebudowę istniejącego budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Świdwinie, budowę nowego budynku szkoły oraz zakup wyposażenia.

Szkoła to obiekt neogotycki z 1882 r., w całości wykonany z czerwonej cegły, z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną o powierzchni zabudowy 718,72 m2, powierzchni użytkowej 1903,96 m2. W bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku szkoły powstał nowoczesny budynek dydaktyczny. Pomiędzy starą i nową szkołą znajduje się łącznik, który zespala oba budynki na poziomie parteru i pierwszego piętra. Budynki szkoły posiadają w sumie 26 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 4560 m2.

W ramach inwestycji obejmującej dwa projekty: "Budowa, przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie" - umowa nr UDA-RPZP.07.01.02-32-012/10-00, oraz "Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły" - umowa nr UDA-RZP.07.01.02-32-015/09-00, a także dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano środki na wyposażenie bazy dydaktycznej między innymi w nowoczesne pracowni multimedialne do nauki języków, sprzęt komputerowy, bardzo dużą ilość pomocy naukowych do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnych o łącznej wartości ponad 700 tys. zł. W budynku wykonano sieć teleinformatyczną w standardzie Gigabit Ethernet, którą spięto z nowym budynkiem, wymieniono stropy, ułożono nowe posadzki w salach i na korytarzach, przebudowano sale i dostosowano je do wymogów aktualnych przepisów, odnowiono elewację, zainstalowano wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Inwestycja ta pozwoli młodzieży kształcić się na najwyższym poziomie, w kierunkach odpowiadających potrzebom rynku pracy, a także przygotuje ją do podejmowania studiów wyższych. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła 11 079 403, 74 złotych.

Strona zgodna z W3C || 100% xHTML